Kříž u silnice do Provodína

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Jestřebí,   obec: Jestřebí

Kříž stojí v obci na levé straně silnice do Provodína, asi 250 m od kostela.

Popis: Nízký podstavec má na přední straně rytý rám s nápisem: ERRICHTET VON JOSEPH BREIER A 1825 8. SEPT. Sokl je štíhlý, hlavice široká a nízká s římsami, původně ji završoval ještě kamenný stupeň, který byl odcizen. Do hlavice je osazen kovaný kříž s malovaným korpusem Krista.

Historie:

V soupisu kaplí a soch farnosti Jestřebí z roku 1835 je o této památce uvedeno: "Litinový kříž s pozlaceným korpusem Spasitele na kamenném podstavci. Na vlastní zahradě jej zřídil Joseph Breier, obchodník z čp. 30, který jej také udržuje; kapitál nebyl stanoven. Kříž byl renovován 8. září 1825 a je ve velmi dobrém stavu. Na druhý prosebný den se zde koná 4. zastavení."

Oprava kříže, září-říjen 2005:

Před opravou byla pata podstavce zanesena zeminou, hlavice byla na soklu posunuta a okraje římsy byly poškozené, kříž chyběl.

Při obnově byla opravena poškozená místa památky, podstavec byl očištěn, hlavice byla posunuta na původní místo a byl do ní osazen nový kovaný kříž s malovaným korpusem Krista, který vyrobil p. Petr Pokorný z Děčína.

;Na opravě se podílel Miroslav Pröller a externí spolupracovníci sdružení J. Stehlík, J. Hlavnička a L. Krejčík. Finanční prostředky na opravu věnoval Obecní úřad v Jestřebí.