Kříž u hlavní silnice

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Kněžice,   obec: Jablonné v Podještědí

Kříž stojí na levé straně silnice z Jablonného v Podještědí do Petrovic naproti bývalé restauraci asi 250 m za odbočkou silničky do Heřmanic.

Popis: Na kamenném fundamentu, k němuž vedou zepředu schody, stojí podstavec obdélníkového půdorysu, který má na přední straně vystouplou desku s nápisem: ERRICHTET VON JOSEF UND FRANCIZSKA KUNZE STEINMETZ MAISTER ??. Sokl se směrem vzhůru zužuje a na jeho přední straně je vystouplá oválná plocha s rytým nápisem: GELOBET SEI JESUS CHRISTUS. Kolem oválu jsou vystouplé dubové ratolesti, pod oválem je nápis: RENOVIERT VON JOSEF UND MARIE KUNZE 1928. Nová třístupňová hlavice má na rozích akroterie s reliéfy květů. Do hlavice je osazen nový kovový kříž.

Historie:

V soupisu kaplí, soch a křížů farnosti Jablonné v Podještědí z roku 1850 je o kříži napsáno: "Železný kříž na kamenném podstavci se označoval jako Kaple u Lehmschenke. Zřídil jej kameník Josef Kunze z Kněžic v roce 1862. Stojí při silnici do Žitavy na pozemku zřizovatele. Rreversem zřizovatele, uloženým ve farním archivu, je zaknihováno, že každý majitel pozemku je povinen kříž udržovat. Bez kapitálu. Nápis: Gelobt sei Jesus Christus! [Pochválen buď Ježíš Kristus!]. Dole: Errichtet von Josef Kunze. 1862 [Zřízeno Josefem Kunzem. 1862]. (Dodatečně je připsáno jiným rukopisem: Renovováno Josefem Kunzem v roce 1884). Slouží k povzbuzení kolemjdoucích věřících a též jako zastavení o prosebných dnech. Je v docela dobrém stavu. S biskupským povolením byl kříž vysvěcen o svátku sv. Petra a Pavla v roce 1864 farářem Kasparem, který při té příležitosti pronesl řeč bez přípravy o lásce Ukřižovaného."

V 90. letech byl sokl povalen a hlavice ukradena, kříž tehdy již chyběl.

Oprava kříže, podzim 2006 - leden 2007:

Před opravou byl sokl povalen a hlavice s křížem chyběly.

podzim roku 2006 byl sokl pomocí jeřábu osazen zpět na podstavec a bylo vyčištěno okolí. V lednu 2007 vysekal člen sdružení Martin Mikolášek ze Svoru novou hlavici, jejíž vzhled byl inspirován původní hlavicí, a osadil do ní nový kříž. Na obnově se dále podíleli členové sdružení Jan Fedorčák a Miroslav Pröller. Obnovu památky zaplatilo naše občanské sdružení.