Kaplička za hlavní silnicí

Kamenná kaplička

Katastr: Jablonné v Podještědí,   obec: Jablonné v Podještědí

Kaplička stojí asi 150 m severně od hlavní silnice z Nového Boru do Liberce u staré polní cesty, začínají za nádražím a vedoucí k rybníku u osady Lada.

Popis: Mohutná kaplička má na přední straně velký výklenek pro obraz s mělkým vnitřním vstupním prostorem. Po stranách jsou vystouplá pole, začínající dole patkou a završená profilovanou hlavicí, napojenou na podstřešní profilovanou římsu. V předním štítě je vystouplé kulaté "zrcadlo". V dolní části vstupního prostoru je kamenný stupeň, kamenná římsa rozděluje i výklenek pro obraz. Střecha je krytá bobrovkou.

Oprava kapličky, červenec 2006:

Před opravou byla kaplička značně poškozená. Omítka byla opadaná, některé zděné části a architektonické prvky chyběly. Střecha byla na pravé straně nefunkční a na levé chyběla úplně. Okolí bylo zarostlé a přímo o kapličku se opíral myslivecký posed.

Během opravy bylo okolí památky vyčištěno a posed byl po dohodě s mysliveckým sdružením odstraněn. Chybějící části kapličky byly dozděny a celá stavba byla nově omítnuta a vymalována. Zcela obnovena byla také střecha, krytá bobrovkou, položenou na latě.

20.000,-Kč na obnovu kapličky věnovala Nadace PRECIOSA a částkou 10.000,-Kč přispělo naše občanské sdružení. Opravu provedl člen sdružení Ing. Vojtěch Král.