Kaplička nad Loubským dolem

Kamenná kaplička

Katastr: Loubí,   obec: Holany

Kaplička stojí na okraji remízku u zaniklé polní cesty do Loubského dolu asi 750 m severovýchodně od konce osady.

Oprava kapličky, říjen-listopad 2004:

Před opravou měla kaplička otlučenou fasádu s omítkou, vnitřní omítka opadávala a rozpadající se střecha se zbytky tašek již neplnila svou funkci. Okolí kapličky bylo zarostlé houštím a stavbu poškozovaly také větve sousedního dubu.

V průběhu opravy byly ze střechy odstraněny veškeré zbytky starých tašek a do malty byla položena nová střešní krytina z bobrovky. Fasáda kapličky i vnitřek výklenku byly kompletně opraveny a nově nabíleny. Okolí kapličky bylo vyčištěno a větve poblíž stojícího stromu ořezány.

Rekonstrukci kapličky za 13 963 Kč zaplatil Obecní úřad v Holanech z grantu, získaného od Nadace VIA. Opravy provedl Kamil Ešner z Nového Boru.