Kříž u cesty do Holan

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Loubí,   obec: Holany

Kříž stojí asi 300 m severně od osady u polní cesty do Holan.

Oprava kříže, červen-srpen 2004:

Před opravou byl kamenný sokl povrchově poškozen, hlavice ležela volně na soklu a kovový kříž chyběl.

Kamenný sokl byl opraven umělým pískovcem, hlavice byla přilepena k soklu a celý povrch památky byl zpatinován. Na vrcholu byl osazen nový kovaný kříž od p. Poláka z Dolní Libchavy. Okolí bylo vyčištěno a byly vyřezány okolní křoviny.

Opravu za 9 000 Kč zaplatil Obecní úřad v Holanech z grantu, získaného od Nadace VIA. Práce provedl Kamil Ešner z Nového Boru.