Kříž u Oslovic

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Holany,   obec: Holany

Kříž stojí na levé straně silnice ze Zahrádek do Stvolínek asi 150 m za osadou Oslovice.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí podstavec čtvercového půdorysu, který je nahoře římsovitý. Sokl má na přední straně výklenek s otvory po osazené desce. Hlavice má v dolní části do stran vysazenou římsu, horní část je užší a vyšší s římsou nahoře. Do hlavice je zasazen kovový kříž.

Oprava kříže, květen-listopad 2006:

Před opravou byl fundament zasypaný zeminou a zarostlý, podstavec byl posunut mimo fundament, sokl byl povalen a hlavice s křížem chyběly.

Během opravy byl fundament očištěn, jeřábem na něj byl přesunut podstavec a osazen sokl spojený čepem. Novou hlavici a kříž vyrobil a osadil člen občanského sdružení Martin Mikolášek ze Svoru, na opravě se dále podíleli členové sdružení Jiří Kühn a Miroslav Pröller. Finanční prostředky na opravu poskytl Obecní úřad v Holanech.