Kříž u silnice do Stružnice

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Horní Libchava,   obec: Horní Libchava

Kříž stojí na pravé straně silnice do Stružnice asi 2 km před Stružnicí u odbočky polní cesty, vedoucí podél Stružnického potoka pod Radečský vrch.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí podstavec čtvercového půdorysu. Sokl má na přední straně mělký výklenek, ve kterém je nahoře malá nika a pod ní je rytý nápis: ERRICHTET DURCH ? u. THERESIA ? AUS OBERLIEBICH 1865. Výklenky jsou také po stranách soklu. Hlavice je nová profilovaná, kovový kříž je nový.

Oprava kříže, květen 2007:

Před opravou byl podstavec posunut mimo fundament, sokl byl povalený a povrchově poškozený, hlavice a kříž chyběly.

Během opravy byl fundament očištěn, podstavec byl vrácen na původní místo a jeřábem na něj byl osazen sokl. Člen sdružení Martin Mikolášek ze Svoru vytesal a osadil novou pískovcovou hlavici a vyrobil kovový kříž, opravena byla také poškozená místa pískovce. Na obnově se podílel také člen sdružení Mirek Pröller, jeřáb dal k dispozici Obecní úřad ve Stružnici. Opravu zaplatilo naše občanské sdružení.