Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha na kamenném soklu

Katastr: Dubnice,   obec: Dubnice

Socha stojí v malém parčíku u silnice procházející obcí.

Popis: Na betonovém základě stojí dvoustupňový pískovcový fundament, na němž je umístěn podstavec s římsou v horní části. Na podstavci stojí sokl, který má na přední straně vystouplý reliéf symbolu jazyka v oválu a pod ním je reliéf festonu. Na zadní straně soklu je rytý nápis: DIESE STATUE HAT DER GRUNDHERR JOSEPH RŰNSTNER ERRICHTEN LASSEN DEN 22.AUGUST Ao:1800. Na soklu je umístěna římsovitá hlavice s reliéfem listovce. Socha sv. Jana Nepomuckého je v podživotní velikosti, na sobě má kleriku, rochetu, almuci a na hlavě biret. V pravé ruce je kovová palmeta a na hlavě svatozář.

Historie:

V soupisu křížů a soch farnosti Dubnice z roku 1895 je o soše uvedeno: "Sv. Jan Nepomucký. Socha a podstavec z kamene. Zřízena roku 1800, dobře zachovaná. Nápis není. Zřídil ji Josef Künstner z čp. 61, stojí na Gesteinichte. Povinnost udržování má majitel pozemku Anton Künstner, čp. 61. Kapitál 100 zl. je uložen na hospodářství."

Socha původně stála mezi dvěma lipami na návrší v louce, asi 300 m východně od Dubnice, na úrovni kostela. Nevedla k ní již žádná cesta a začaly ji ohrožovat padající větve ze starých okolostojících lip. Společně s obecním úřadem bylo dohodnuto, že socha bude zrestaurována a přenesena na vhodné místo v obci. Nové stanoviště bylo vybráno v malém parčíku u hlavní komunikace, procházející Dubnicí.

Oprava sochy, 2008:

Před opravou byla socha s podstavcem povrchově poškozena, soše chyběly obě paže a atributy, pískovcové části byly povrchově poškozeny. Dolní stupeň podstavce byl zanesen hlínou.

Socha byla přemístěna na nové stanoviště v obci, během opravy byly opraveny poškozené části pískovce a všechny chybějící části doplněny.

Obnovu a přemístění sochy financoval Obecní úřad v Dubnici, samotné restaurování provedl člen sdružení Jan Fedorčák z České Lípy.

Požehnání sochy

Obnovená socha sv. Jana Nepomuckého byla slavnostně požehnána v sobotu 13.9.2008 v 10.00 hodin. Požehnání provedl dubnický farář P.Václav Horniak z Mimoně, kromě zástupce našeho občanského sdružení promluvil i starosta obce p.Vítek a celé akce se zúčastnilo kolem 20 místních obyvatel.