Kříž pod lipou na jižním okraji obce

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Dubnice,   obec: Dubnice

Kříž stojí pod mohutnou lípou na jižním konci obce u bývalé polní cesty vedoucí do Stráže pod Ralskem.

Popis: Na vystouplé přední straně soklu je mělký nahoře obloukovitě zvednutý výklenek s vystouplým reliéfem Piety, nad níž se vznášejí 2 andělé s korunou. Nad reliéfem je další mělký výklenek s vystouplým reliéfem květu. Na bocích soklu jsou mělké výklenky s figurálními reliéfy, na zadní straně je rytý nápis, z něhož je čitelný jen konec: ANTON PROKOPH BAUER 1795. Mohutná hlavice má do stran vysazené římsy, které jsou uprostřed obloukovitě zvednuté. Do hlavice je osazen vysoký kovový kříž.

Oprava kříže, 2006:

Před opravou ležely sokl a hlavice povalené na zemi, sokl byl povrchově poškozen, hlavice byla rozbita na 3 kusy a kříž chyběl.

Památka původně stála přímo pod lípou, ale protože byl její podstavec nahnutý, nechal obecní úřad z umělého kamene udělat nový podobně profilovaný podstavec asi o 1,5 m vedle.

V rámci opravy byl sokl vztyčen na nový podstavec, opravená hlavice byla osazena na sokl a do hlavice byl osazen nový kovový kříž. Opravu provedl člen sdružení Martin Mikolášek ze Svoru.