Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kamenný kříž u kostela

Kamenný kříž před dokončením opravy - podzim 2002 kamenný kříž

Katastr: Dubnice     Obec: Dubnice

Kříž dnes stojí v obci před pomníkem padlých u kostela.

Oprava kříže, podzim 2002:
      Na podzim byl obnoven kamenný kříž z r. 1795, který byl rozvalen u tzv. Hekovy lípy - u polní cesty mezi Dubnicí a Postřelnou. Kříž byl zrestaurován a znovu postaven v obci před pomníkem padlým pod kostelem. Část nákladů se podařilo získat z grantu Libereckého kraje a část nákladů zaplatila obec Dubnice. Obec dala k dispozici také techniku nutnou k převozu a vztyčení památky. Památku opravil Mgr. Vladimír Žák.

Kamenný kříž před opravou

 


Copyright (c) 2021    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/