Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Bílá kaple

Bílá kaple - 8.11.2003 kamenná kaplička

Katastr: Dubá     Obec: Dubá

Bílá kaple se nachází asi 200 m vlevo od silnice Dubá - Tuhaň za polním letištěm "Na sekerce". Dříve kolem ní vedla polní cesta do Horní Dubové hory.

Historie:
      Ve sborníku českolipského Excursions-Clubu z roku 1882 je uvedena lidová pověst, podle níž se na tomto místě spolu střetli v souboji dva bratři. Když spolu bojovali, jeden zakřičel na druhého "Kdo jsi?". Bratři se poznali a na památku svého setkání zde pak postavili kapli.
      T. Langhans k tomu tehdy ale poznamenal, že stavba "Bílé kaple" se mnohem více podobá kapličkám u cest, vystavěným velkokněžnou Toskánskou mezi Zákupy a Horní Policí.

Oprava kapličky, září-říjen 2003:
      Kaplička měla zničenou střechu a poškozenou fasádu, celý objekt byl zarostlý v křoví. Opravu provedl Mgr. Vladimír Žák z Chlumu a Ing. Vojtěch Král z Oken. Byla při ní odstraněna stará omítka a kaple byla nově omítnuta, střecha byla zpevněna a doplněna krytina - bobrovka. Nakonec byla kaple nabílena.
      Úpravu okolí a ořezání sousedního kaštanu provedl Městský úřad Dubá, který opravu také zaplatil z uděleného grantu odboru životního prostředí Libereckého kraje.

Stav kaple před opravou, 22.9.2003 Oprava kaple

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/