Kříž u silnice do Kruhu

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Žďár,   obec: Doksy

Kříž stojí jihozápadně od Žďáru na křižovatce u silnice do Kruhu.

Oprava kříže, prosinec 2016:

Na zničený kříž jsme byli upozorněni v roce 2013 paní Břečkovou ze Žďáru, která kontaktovala náš spolek s tím, že na křižovatce před Žďárem je základ po pískovcovém soklu kříže, jehož část je uložena ve vsi. Z původní památky se tedy dochoval pouze pískovcový základ a sokl. Chyběl podstavec, hlavice a původní kříž. V roce 2016 se našemu spolku podařilo získat na opravu tohoto kříže grant Nadace VIA.

Na místě památky byl vyrovnán původní fundament, dochovaný pískovcový sokl byl opraven a z pískovce byl vytesán nový podstavec a hlavice, do níž byl osazen nový kovový kříž s litinovým korpusem Krista. Dne 8. 12. 2016 byly všechny části památky na místě sestaveny a do horního výklenku soklu byl osazen malovaný obrázek sv. Martina.

Oprava kříže byla zaplacena z grantu Nadace VIA a část finančních prostředků věnovalo Město Doksy. Opravu provedl ing. Vojtěch Král z Oken.

Požehnání kříže

V sobotu 3. 6. 2017 byl kříž po bohoslužbě v kapli ve Žďáru požehnán farářem P. Kamilem Škodou. Požehnání kříže se zúčastnilo kolem 40 účastníků.