Kříž u odbočky do Korců

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Zbyny,   obec: Doksy

Kříž stojí asi 1 km západně od osady na levé straně silnice do Vrchovan u odbočky polní cesty do Korců.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí podstavec čtvercového půdorysu s římsou v horní části. Sokl má na přední straně dva výklenky. V dolním je kamenná deska s nápisem: "Pochválen buď Ježíš Kristus, Gelobet Sei Jezus Christus, Opraveno, Renoviert 1897-2007", v horním půlkruhovitě završeném výklenku je malovaný obraz Panny Marie. Hlavice má do stran vysazené římsy a zúženou horní část, do níž je osazen kovový kříž s korpusem Krista.

Oprava kříže, září 2007:

Před opravou byl sokl poškozen, okraje dolního výklenku byly uražené, horní část hlavice byla ulomená a kříž chyběl. Okolí památky bylo zarostlé.

Během obnovy byla všechna poškozená místa kamenných částí opravena, do dolního výklenku byla osazena kamenná deska s rytým nápisem a do horního byl vsazen malovaný obrázek na plechu. Do hlavice byl osazen nový kovový kříž s korpusem Krista. Okolí památky bylo vyčištěno a upraveno.

Opravu provedl člen našeho sdružení Jan Fedorčák z České Lípy, obrázek do výklenku namaloval pan Tomáš Hora. Finanční prostředky na opravu poskytl Městský úřad Doksy.