Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž na jižním okraji osady

Kříž na jižním okraji osady - 30.10.2005 kříž s kamenným soklem

Katastr: Kruh     Obec: Doksy

Kříž stojí mezi dvěma mohutnými lípami na levé straně silničky, vedoucí z jižního konce osady směrem k Housce, asi 150 m za objektem zemědělské výroby.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí podstavec obdélníkového půdorysu s římsou nahoře. Sokl má na přední straně dva mělké výklenky, z nichž spodní je čtvercového tvaru a horní je půlkruhově završený. Hlavice má do stran vysazené římsy a směrem vzhůru se zužuje, na jejím vrcholu je osazen nový kovaný kříž.

Oprava kříže, září-říjen 2005:
      Celý povrch památky z velmi nekvalitního pískovce byl před opravou vážně poškozen, pískovec se rozpadal a římsy hlavice již byly zcela nezřetelné. V horním výklenku soklu se nacházel zbytek plechu po nápisu nebo obrázku, původní litinový kříž chyběl.
      Při opravě byl povrch pískovce zpevněn, opraven a zpatinován do jednotné barvy. Do hlavice byl poté osazen nový kovaný kříž.
      Opravu zaplatil Městský úřad v Doksech a provedl ji člen sdružení Martin Mikolášek ze Svoru.

Stav kříže před opravou, 23.8.2004 Oprava kříže, 27.9.2005 Památka po osazení kříže, 27.9.2005

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/