Mariánský sloup

Kamenný sloup se soklem a soškou

Katastr: Trávník,   obec: Cvikov

Sloup stojí na začátku osady Trávník vlevo od silnice ze Cvikova u odbočky cesty k vodárně

Popis: Na profilovaném podstavci stojí sokl, jehož přední stranu zdobí vystouplý reliéf sv. Josefa, na zadní straně je v rámu vyrytý nápis A1761 IK AG. Na soklu je osazena profilovaná hlavice na kterou navazuje vysoký oválný dřík završený profilovanou hlavicí s pískovcovou soškou Panny Marie.

Historie:

V 90. letech 20. století byla soška Panny Marie odcizena.

Oprava sloupu, srpen 2004-duben 2005:

Profilovaný podstavec sloupu byl silně rozpraskaný a některé jeho části zcela chyběly. Také sokl byl prasklý napříč a hrozilo, že se brzy rozpadne. Dřík sloupu byl na několika místech povrchově poškozen, hlavice měla poškozené římsy, které se drolily, a pod soškou měla prasklinu. Socha chyběla.

Dne 16. srpna 2004 byly všechny části sloupu pomocí jeřábu sejmuty a rozlomený sokl byl odvezen k opravě. 11. září 2004 byl na vyrovnaný fundament usazen nový podstavec, vytesaný z hořického pískovce, a na něm byl pomocí jeřábu vztyčen opravený sokl, obě hlavice a dřík. Dřík byl osazen na nový čep.

V dubnu 2005 byla na vrcholu sloupu osazena nová pískovcová soška Panny Marie a všechny kamenné části byly zpatinovány. Soška Panny Marie je osazena obráceně než byla původně.

Práce provedl Martin Mikolášek ze Svoru s pomocí Miroslava Pröllera. Oprava sloupu byla zaplacena z prostředků Městského úřadu ve Cvikově a z grantu Nadace Občanského fóra, který obdržela Římskokatolická farnost Cvikov (žádost byla zpracována iniciativou našeho občanského sdružení).

V prosinci 2008 byla soška Panny Marie z vrcholu sloupu opět neznámým zlodějem ukradena.