Wernerův kříž u Záhořína

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Svitava,   obec: Cvikov

Kříž stojí v ohybu staré lesní cesty, vedoucí ze Záhořína do Modlivého dolu u Svojkova, asi 400 m severovýchodně od vrcholu Tisového vrchu.

Popis: Podstavec kříže je dvoustupňový, na dolním stupni vpředu je rytý nápis "ERRICHTET VON FRANZ u. MARIA WERNER IM JAHRE 1867", horní stupeň nahoře zdobí reliéf listovce. Sokl má na přední straně hlubokou niku, v níž zřejmě byla dříve zapuštěna soška Piety, pod nikou je mělký výklenek s otvorem po osazené desce. Na zadní straně soklu jsou nečitelné zbytky barvou psaného nápisu o renovaci kříže. Hlavice má do stran vysazené římsy, které jsou uprostřed přední strany obloukovitě zvednuté a pod tímto zvednutím je vystouplý reliéf Božího oka s paprsky. Na vrcholu hlavice je ještě menší kamenný stupeň, do něhož je zapuštěn velký litinový kříž s korpusem Krista a s podpěrou. Po stranách horního stupně byly ještě dvě kamenné špice s blíže neurčenými ozdobami na vrcholku, z nichž se dnes dochovala pouze jedna na levé straně. Památku obklopují 4 pískovcové sloupky, mezi nimiž dříve býval nízký plůtek.

Historie:

Wernerův kříž (Werner's Kreuz) nechali v roce 1867 postavit Franz a Marie Wernerovi z dnes již zaniklého domu čp.2 v Záhoříně.

Oprava kříže, září 2005:

Před opravou byla horní část hlavice vlivem koroze kříže rozpraskaná a zbytek litinového kříže držel pouze na zadní opěrce. Horní část kříže byla rozbitá a několik jejích částí bylo nalezeno v okolí soklu.

V rámci opravy byl v pískovcové hlavici vysekán otvor, do něhož byl zasazen nový litinový kříž s korpusem Krista, vyrobený p. Kovaříkem z Mariánské Týnice. Kolem kříže byl poté sestaven a slepen rozpraskaný horní stupeň hlavice, který byl nahoře stažen opravenou kovovou obručí. Nakonec byla ke kříži upevněna kovová opěrka, zasazená do starého otvoru v soklu. Zlomený sloupek bývalého plůtku byl slepen a okolí památky vyčištěno.

Opravu provedli členové sdružení Jiří Kühn a Miroslav Pröller za pomoci Tomáše Bobeláka ze Cvikova, finanční prostředky věnoval Městský úřad ve Cvikově.