Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž v osadě

Kříž v osadě - 28.5.2005 kříž s kamenným soklem

Katastr: Naděje     Obec: Cvikov

Kříž stojí na pravé straně silničky z Trávníku asi 100 m za bývalou kaplí u mostku přes potůček.

Popis: Jednoduchý podstavec se soklem a hlavicí z umělého pískovce měl na vrcholu kovový kříž.

Historie:
      Kříž zřídil před 2. světovou válkou nedaleko odtud bydlící kameník p. Schubert.
      Po válce byl původní kříž uražen a sokl zůstal dlouhá léta bez kříže. V roce 2003 byl místními chalupáři na soklu osazen nevelký dřevěný kříž, který ovšem nějaký vandal na Silvestra 2003/4 ulomil.

Oprava kříže, květen 2005:
      Na počátku roku 2005 naše sdružení kontaktovala místní chalupářka pí. Elfmarková, která se se svým manželem rozhodla financovat osazení nového kříže. Kříž vyrobil kovář J. Polák z Dolní Libchavy, místní chalupáři pak vyvrtali do hlavice otvor (v umělém pískovci se nedal vysekat sekáčem) a do něj kříž osadili.

Stav kříže před opravou, 16.1.2005

Svěcení kříže
      V sobotu 28. května 2005 odpoledne proběhla u obnoveného křížku malá slavnost, na které se sešlo téměř 40 lidí. Páter Kubíček ze Cvikova křížku požehnal a přítomný sbor při té příležitosti zazpíval několik lidových písní, po nichž následovalo malé občerstvení.

Vystoupení pěveckého sboru, 28.5.2005 Páter Kubíček, 28.5.2005 Posvěcení kříže, 28.5.2005 Slavnost u obnoveného kříže, 28.5.2005

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/