Kříž u Hamerského potoka

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Naděje,   obec: Cvikov

Kříž stojí v údolí Hamerského potoka jihovýchodně od osady Hamr, asi 20 m za mostkem lesní cesty, vybíhající od koupaliště do svahu pod Lesním vrchem.

Popis: Čtvercový podstavec s římsou nahoře, sokl má na přední straně mělký výklenek se špatně čitelným nápisem, hlavice je římsovitá s akrotériemi na všech 4 stranách.

Oprava kříže, březen 2005:

Památka byla povrchově poškozena, v hlavici byla zasazená patka zlomeného litinového kříže.

V neděli 27. března 2005 byl osazen nový kovaný kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy.

Obnovu kříže zaplatil Městský úřad ve Cvikově, na opravě se podíleli Miroslav Pröller a Tomáš Bobelák.