Böhmův kříž

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Lindava,   obec: Cvikov

Kříž stojí u staré polní cesty do Cvikova v místě jejího křížení se zaniklou farskou cestou asi 400 m severozápadně za kostelem.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí podstavec obdélníkového půdorysu s rytým nápisem na přední straně: ERRICHTET VON WENZEL BÖHM O...? IN LINDENAU 1891. Vysoký sokl je členitý, na jeho přední straně je v dolní části mělký výklenek a nad ním menší nika. Hlavice navazuje na stupňovitý vrchol soklu a je do ní osazen kovový kříž.

Historie:

V soupisu soch a křížů lindavské farnosti z 1. poloviny 19. století, vedeném do roku 1944, je o kříži uvedeno:

Kříž stojí na křižovatce polních cest za farou na pozemku Böhmova hospodářství č.p. 266, který byl dříve kostelním majetkem. Původně zde stál dřevěný kříž se stříškou a obrazem Spasitele namalovaným na plechu malířem Franzem Wernerem z Chotovic. Doba postavení kříže ani jméno jeho zřizovatele není známo. V roce 1852 byl kříž obnoven sedlákem Josefem Böhmem a 12. srpna byl s nejvyšším biskupským vikářským povolením slavnostně vysvěcen. Kříž udržoval majitel hospodářství č.p. 266, ověřený opis reversu z 15. ledna 1856 byl uložen ve farním archivu. V roce 1894 nahradil sedlák Wenzel Böhm starý dřevěný kříž novým železným křížem na kamenném podstavci. Ten byl renovován v letech 1905 a 1935. Kříž sloužil jako zastavení o třetím prosebném dni.

Oprava kříže, říjen 2007:

Před opravou byl fundament zanesen hlínou, kříž chyběl a okolí bylo zarostlé.
      Během opravy byl očištěn fundament památky a do hlavice byl osazen nový kovový kříž. Zároveň byly vyřezány okolní křoviny a odstraněna převislá větev vedle stojícího stromu.
      Na opravě se podíleli členové občanského sdružení Jiří Stránský a Miroslav Pröller, finanční prostředky poskytl Městský úřad ve Cvikově.