Obrázek Panny Marie u Cvikova

Skalní výklenek s obrázkem

Katastr: Drnovec,   obec: Cvikov

Výklenek je na začátku Cvikova ve skalce vpravo od hlavní silnice z Kunratic.

Popis: Skalní výklenek s malovaným obrázkem Panny Marie krytý plechovou stříškou.

Oprava výklenku, září 2006:

Před obnovou byl výklenek prázdný, plechová stříška nad ním byla zrezivělá a zničená a celé místo bylo zarostlé křovím.

Do skalního výklenku byl osazen nový obrázek Panny Marie, který maloval Martin Mikolášek ze Svoru. Zároveň byla obnovena kovová stříška nad výklenkem a okolní křoviny byly vyřezány.

Finanční prostředky na obnovu památky věnoval Městský úřad ve Cvikově.