Kaplička u lindavské silnice

Kamenná kaplička

Katastr: Cvikov,   obec: Cvikov

Kaplička stojí na dolním konci Cvikova na pravé straně silnice do Lindavy, poblíž bývalého železničního přejezdu.

Oprava kapličky, září 2004:

Kaplička měla před opravou propadlou střechu a opadanou omítku, dřevěné dveře byly zničeny.

Poškozená střecha kapličky byla rozebrána, poté byl zhotoven nový krov a na něj byla položena střešní krytina z bobrovky. Opadávající omítka ze stěn byla odstraněna a celá kaplička byla nově omítnuta a nabílena.

Částku 25 000 Kč na opravu kapličky zaplatil Městský úřad ve Cvikově, veškeré práce provedl Kamil Ešner z Nového Boru.