Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž jižně od osady

Kříž jižně od osady - 16.10.2005 kříž s kamenným soklem

Katastr: Žizníkov     Obec: Česká Lípa

Kříž stojí v lese asi 400 m od osady u cesty, vedoucí z křižovatky uprostřed Žizníkova jižním směrem.
GPS: 50°40´28.089"N, 14°34´41.602"E.

Popis: Litinový kříž s kamenným podstavcem na dvoustupňovém fundamentu. Podstavec obdélného půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. širší patka je dvoustupňová. Vyšší spodní část přechází výžlabkovou profilací v užší a nižší horní třetinu. Na přední straně horního stupně patky byl původně nápis, z něhož je dnes čitelné pouze "Ehre Gotte". Hranolový dřík vrcholí subtilní římsovou hlavicí s nízkým nástavcem. V čelní ploše dříku je mělké vpadlé pole s půlkruhovým zakončením pro osazení nápisové desky. Hlavici zdobenou na čelní ploše reliéfem kalicha se dvěma vinnými hrozny odděluje od dříku drobný podložený oblounek. Římsa hlavice, profilovaná sestavou oblounu a odsazeného výžlabku se nad reliéfem kalicha obloukovitě zvedá do půlválcového nástavce, přecházejícího ve čtvercovou desku. Do ní je zasazen novodobě doplněný litinový kříž s drobným korpusem Krista a obdélnou nápisovou destičkou. Ramena kříže jsou zdobena kružbovými a rozvilinovými ornamenty, v křížení je nápis INRI. Všechny kamenné části jsou pískovcové.

Historie:
      Kříž pochází pravděpodobně z konce 19. století.

Oprava kříže, říjen-listopad 2005:
      Části památky z nepříliš pevného pískovce byly před opravou značně povrchově poškozeny, hlavice měla uražené oba přední horní rohy a chyběl i původní litinový kříž.
      Opravu soklu umělým pískovcem provedli externí pracovníci občanského sdružení p. Luboš Krejčík z Krompachu, p. Jaroslav Hlavnička z Nového Boru a členové sdružení Martin Mikolášek a Miroslav Pröller. Nový litinový kříž vyrobil p. Kovařík z Mariánské Týnice.
      Památka byla na návrh našeho občanského sdružení zařazena mezi tzv. "opomíjené památky", jejichž obnova byla financována z rozpočtu Města České Lípy. Sdružení bylo pověřeno opravou na základě vítězství ve výběrovém řízení.

Stav kříže před opravou, 8.7.2003 Stav kříže před opravou, 8.7.2003

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/