Kaplička pod Žizníkovským vrchem

Kamenná kaplička

Katastr: Žizníkov,   obec: Česká Lípa

Kaplička stojí na severovýchodní straně Žizníkovského vrchu u lesní cesty, vedoucí od Žizníkovského rybníka k mlékárně v České Lípě.
GPS: 50°40´36.304"N, 14°33´50.895"E.

Popis: Hranolová zděná kaple se sedlovou střechou je omítnutá a krytá světlým nátěrem základních ploch a světle hnědým nátěrem na tektonických prvcích. Kapli obíhá dvoustupňový širší omítaný sokl a završuje ji sedlová střecha pokrytá červenými bobrovkami, vytvářející na čelní straně troúhelný tympanon rámovaný fabionovou římsou. Čelní stěnu rámují ploché nárožní lizény, nesoucí drobnou fabionovou římsu přecházející na boky kaple. Mezi lizénami se od země otevírá půlkruhově zaklenutá hluboká nika rámovaná drobnou ústupkovou archivoltou, na jejíž zadní stěně je zavěšen novodobý malovaný obraz Nejsvětější Trojice. Nika je uzavřena jednokřídlou novodobou kovanou mříží.

Historie:

Kaplička je z 19. století.

Oprava kapličky, říjen 2004 - duben 2005:

Kaplička byla řadu let v dezolátním stavu, střecha byla zničená, podstřešní římsy otlučené, fasáda poničená a celá kaplička byla očazená od ohně, který si v ní kdosi rozdělal.

V průběhu obnovy byla kaplička zbavena staré omítky, nově nahozena a vyštukována, střecha byla dozděna a na latě byla jako střešní krytina položena použitá bobrovka. Od paty kapličky byly odstraněny nánosy hlíny a okolí bylo vysypáno drobným štěrkem. Opravená kaplička byla vymalována kombinací bílé (vnitřek) a šedivé (šambrány) barvy. Ve výklenku byl umístěn obraz Nejsvětější Trojice od členky sdružení Markéty Kašparové z Jestřebí a do vchodu byla osazena kovaná mříž od J. Poláka z Dolní Libchavy.
      Opravu památky provedl člen sdružení Ing. Vojtěch Král z Oken, náklady zaplatilo město Česká Lípa.