Kříž východně od osady

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Vlčí Důl,   obec: Česká Lípa

Kříž stojí mezi dvěma vzrostlými kaštany na okraji pastviny asi 150 m od východního konce osady. V minulosti kolem něj vedla polní cesta do Zákup.
GPS: 50°39´55.688"N, 14°37´26.680"E.

Popis: Kovaný kříž se siluetou Krista a s kamenným podstavcem stojí na dvoustupňovém fundamentu z pískovcových štuků. Podstavec obdélného půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka přechází vzpěrnicovým profilem v užší hranolový dřík, vrcholící hmotnou římsovou hlavicí s vysokým hranolovým nástavcem. Dřík je na bocích vytvarován většími spodními a menšími horními volutami, uprostřed se zužuje. Na čelní ploše je kasulové nápisové pole s nečitelným, druhotně odtesaným nápisem. Hlavici tvoří několikrát odstupněná římsa, výrazně profilovaná velkým výžlabkem nad oblounem a ukončená krycí deskou s profilem kyma recta. Na čelní straně se římsa uprostřed zvedá do půlválcového nástavce. Ve vytvořeném drobném tympanonu je plasticky provedena barokní mušle. Půlválcem prostupuje vysoký, táhlým výžlabkem profilovaný nástavec. Do něj je upevněn původní kovaný kříž s jetelovým rozšířením konců ramen, novodobou siluetou Krista malovanou na plechu, tabulkou s heslem "Ora pro nobis".

Oprava kříže, 2009:

Před opravou byly kamenné části památky na některých místech mechanicky poškozené, kovaný kříž byl zrezivělý a korpus Krista zcela chyběl.

Během opravy byly chybějící kamenné části doplněny umělým kamenem, povrch pískovce byl očištěn, zpatinován a byla provedena hydrofobizace kamene. Kovaný kříž byl natřen a doplněn o nový malovaný korpus Krista.

Opravu provedl restaurátor Jan Fedorčák z České Lípy, korpus Krista namalovala členka sdružení Irena Gosmannová ze Ždírce. Finanční prostředky poskytl Městský úřad Česká Lípa.