Kříž u silnice do Bukovan

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Písečná,   obec: Česká Lípa

Kříž stojí na levé straně silnice do Bukovan před osamělým statkem, asi 600 m od konce osady.
GPS: 50°42´32.406"N, 14°34´45.273"E.

Popis: Kovaný kříž s kamenným podstavcem stojí na dvoustupňovém fundamentu z pískovcových štuků. Podstavec výrazně obdélného půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka je dvoustupňová, horní třetina je mírně užší, ale dvakrát vyšší. Na čelní ploše horního stupně je vysekán nápis "Errichtet von Josef u. Maria Wünsch aus Piesnig 1895". Horní stupeň přechází zvonovnicí v užší hranolový dřík, vrcholící římsovou hlavicí s trojstupňovým hranolovým nástavcem. Čelní plocha dříku je po stranách rámována dvěma plochými a úzkými lizénovými rámci. mezi nimi je mělké vpadlé půlkruhově ukončené pole s vysekaným špatně čitelným nápisem "O Christ Och Nicht Ohne Gruss von Bei Or Denk Das ???". Hlavici tvoří výrazná několikrát odstupněná římsa profilovaná výžlabkem a profilem kyma recta krycí desky. Na ní je trojstupňový hranolový nástavec z čela krytý drobným trojúhelným tympanonem s plastickým Božím okem a z boku dvěma akrotériemi. Do středu nástavce je upevněn novodobý jednoduchý kovaný kříž s jetelovým zdobením konců ramen. Všechny kamenné části jsou pískovcové. Patka a dřík podstavce jsou ze zadní strany spojeny dvěma kovovými kramlemi.

Historie:

Pozdně klasicistní kříž je z roku 1895. Podle soupisu z 60. let 20. století byla celá památka kompletní a v dobrém stavu. V následujících letech byl ale podstavec povalen a kovový kříž odcizen. V období od podzimu 2002 do jara 2003 byla památka na náklady města Česká Lípa opravena stavební firmou STAVO - Ing. F. Bošek ze Staré Lípy.

Oprava kříže, říjen 2006:

Před opravou chyběl kovový kříž, odcizený někdy kolem roku 2002, a zároveň byla poškozená hlavice.

Opravu hlavice a osazení nového kovového kříže provedl člen sdružení Jan Fedorčák. Kovový kříž vyrobil kovář Josef Polák z Dolní Libchavy. Opravu zaplatil Městský úřad v České Lípě.