Kříž u silnice do Dobranova

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Písečná,   obec: Česká Lípa

Kříž stojí asi 300 m za osadou na pravé straně silnice do Dobranova.
GPS: 50°41´54.236"N, 14°34´58.849"E.

Popis: Kovaný kříž s kamenným podstavcem stojí na prostém fundamentu z pískovcových štuků. Podstavec mírně obdélného půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka přechází odsazeným oblounem v užší hranolový dřík, vrcholící římsovou hlavicí bez nástavce. V čelní ploše dříku je obdélné pole s vykrojenými rohy a se zbytky nečitelného nápisu, na ostatních stranách jsou obdobná obdélná pole bez textu. Hlavici tvoří římsa profilovaná sestavou drobného oblounku, výžlabku, odsazení a krycí desky s profilem kyma recta. Do hlavice je zasazen novodobý jednoduchý kovaný kříž s jetelovým zdobením konců ramen a volutovou ozdobou v místě ukotvení. Všechny kamenné části jsou pískovcové.

Historie:

Kříž pochází pravděpodobně z 19. století.

Oprava kříže, listopad 2004:

Kříž byl iniciativou sdružení zařazen mezi opomíjené památky, na jejichž obnovu věnovalo Město Česká Lípa v roce 2004 peníze ze svého rozpočtu. Na základě výběrového řízení bylo naše sdružení pověřeno také opravou kříže, na níž se podíleli Miroslav Pröller a Jiří Kühn.

V rámci opravy byly do soklu a hlavice vysekány otvory pro kříž a čep, na sokl byla pomocí hydraulické ruky osazena hlavice, ležící původně na zemi, a do hlavice byl osazen nový kovaný kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy.

Při čištění okolí památky byl na skalnatém podloží před křížem odkryt vysekaný schůdek či klekátko.