Kaplička Nejsvětější Trojice u cesty do Šidlova

Kamenná kaplička

Katastr: Písečná,   obec: Česká Lípa

Kaplička stojí na rozcestí u vodárny při lesní cestě do Nového Šidlova, asi 900 m východně od Písečné.
GPS: 50°42´12.116"N, 14°35´28.807"E.

Popis: Hranolová zděná kaple se sedlovou střechou je omítnutá a opatřená světlým okrovo-bílým krycím nátěrem. Obíhá ji vysoký kamenný sokl a završuje ji sedlová střecha, pokrytá červenými bobrovkami, vytvářející na čelní straně trojúhelný tympanon rámovaný plochou pásovou římsou, na spodní straně rozeklanou. V tympanonu je malá konchou ukončená nika s konzolovitě vysazeným parapetem. V čelní stěně se nad soklem otevítá vysoká valeně půlkruhovitě zaklenutá nika s lavicí u zadní stěny.

Historie:

V soupisu kaplí a soch dobranovské farnosti z roku 1835 se o kapličce uvádí: "Na hospodářském pozemku, patřícímu k čp. 42, je od nepaměti krytá kaple z kamene a cihel. Obraz nejsv. Trojice. Umístěna je na cestě z Písečné do Nového Šidlova. Rovněž bez listiny".

Ještě v soupisu z 60. let 20. století, uloženém ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě byla kaplička v roce 1961 v celkem dobrém stavu: "Masivní, zděná, krytá prkny, uvnitř větší výklenek s namalovaným svatým obrazem na plechu, ve štítě malá plastická výzdoba (Oplakávání Krista pod Křížem), oprýskaná omítka." Ještě v březnu 1999 kaplička stála, chyběly jen střešní štíty a části vyzdívky, omítka již neexistovala. V roce 2002 ale došlo kvůli krádeži pískovcových štuků k destrukci celé kapličky, na jejímž místě zůstaly pouze rozkopané základy.

Oprava kapličky, listopad 2004 - květen 2005:

V roce 2004 byla kaplička iniciativou našeho sdružení zařazena mezi opomíjené památky, které se Město Česká Lípa rozhodlo obnovit ze svého rozpočtu. Sdružení se také na základě výběrového řízení ujalo obnovy kapličky, kterou provedl Ing. Vojtěch Král z Oken u Doks.

Při čištění základů byl objeven pískovcový podstavec s rytým nápisem: "Anno 1694" a 3 části poškozeného pískovcového sloupu. Z toho je možné usuzovat, že původně na místě kapličky či v jejím okolí stála Boží muka nebo sloup se soškou, jehož části byly po zničení zazděny do základů kapličky.

Nalezený sokl s letopočtem byl nyní opět použit jako základ, ale v zadní dolní části kapličky byl ponechán výklenek, kterým je letopočet vidět. Celá kaple byla nově vyzděna z cihel a omítnuta, na střechu byly upevněny latě a položena krytina ze starší bobrovky. Omítka byla natřena žlutou a bílou barvou. Okolí kapličky bylo vyčištěno a upraveno, vedle stojící lípa byla v dolních partiích prořezána. Někdo patrně z místních obyvatel pak do výklenku osadil svatý obrázek.

Kaplička Nejsvětější Trojice v Písečné je jednou z nejhezčích drobných památek, kterou se našemu sdružení podařilo obnovit, přestože byla již v podstatě úplně zaniklá.