Kaplička v Robči

Kamenná kaplička

Katastr: Dubice,   obec: Česká Lípa

Kaplička stojí v osadě Robeč u silničky vedoucí po levém břehu Robečského potoka pod Mnišský vrch.
GPS: 50°40´18.359"N, 14°30´2.734"E.

Popis: Hranolová zděná kaple se sedlovou střechou. Kaple je postavena z pískovcových štuků, dnes z větší části vyspárovaných a ponechaných pohledově, omítnut je pouze vnitřek niky, její záklenek a tympanon s římsou, opatřené bílým a růžovým krycím nátěrem. Kapli završuje sedlová střecha pokrytá červenými bobrovkami, vytvářející na čelní straně trojúhelný tympanon rámovaný profilovanou římsou. V čelní stěně se otevírá valeně segmentově zaklenutá nika.

Historie:

Kaplička pochází pravděpodobně z 19. století.

Oprava kapličky, říjen 2004 - duben 2005:

Před opravou zbývalo z kapličky už jen torzo, chyběla celá její horní část včetně klenby niky.

V rámci opravy byla kaplička dozděna, horní podstřešní část včetně horního rámu niky byla nově nahozena a vyštukována, na střechu byly upevněny dřevěné latě a na ně položeny nové bobrovky. Od paty kapličky byly odstraněny nánosy hlíny a pískovcové kvádry v dolní části památky byly vyspárovány, okolí bylo vyčištěno a vysypáno štěrkem. Nakonec byla vyštukovaná podstřešní část kapličky vymalována světle růžovou barvou a vnitřek niky barvou bílou.

Opravu památky provedl člen sdružení Ing. Vojtěch Král z Oken u Doks, zaplatilo ji Město Česká Lípa.