Kříž u staré silnice do České Lípy

Kamenný kříž s podstavcem

Katastr: Dobranov,   obec: Česká Lípa

Kříž stojí přibližně 150 m za obcí po pravé straně staré silnice do České Lípy, asi 400 m severně od jejího dnešního napojení na hlavní silnici Zákupy - Česká Lípa.
GPS: 50°41´9.246"N, 14°35´22.550"E.

Popis: Pomník v podobě kamenného kříže na velkém fundamentu. Na vysokém třístupňovém fundamentu stojí hranolový podstavec obdélníkového půdorysu s okosenými rohy a mírně rozšířeným soklíkem. Na čelní straně je vysekán nápis "1543 Errichtet hier Ohne Kunst und Zier Dieses Kreuz zum Angedenken Das Wier zu Gott und seine Lehre denken Nach dem vom Alterthum verniecht Gm'de Dobern 1848 Aufgericht" (1543 - zde zřízen - bez umění a ozdob - tento kříž na památku - myslíme na Boha a jeho učení - poté co byl zničen stářím - vybudován 1848 obcí Dobranov). Podstavec je opatřen okrovým krycím nátěrem. Na podstavci je umístěna užší obdélná deska, na níž stojí kamenný hranolový latinský kříž s rozšiřujícími se rameny. Na spodním rameni kříže je na čelní straně vysekán nápis "GOTT hatt geholfen GOTT hilft noch GOTT hilft wieder 1543". V křížení ramen je umístěn drobný kovový Kristus. Všechny kamenné části jsou pískovcové.

Historie:

Klasicistní kříž byl postaven pravděpodobně v roce 1848 na místě staršího, podle místní tradice pocházejícího již z roku 1543.

Oprava kříže, 2009:

Před opravou byl fundament kříže zanesený zeminou a zarostlý travou, některé kamenné části byly mechanicky poškozené a nápisy byly zčásti nečitelné.

Oprava kříže byla započata vyčištěním okolí od náletových dřevin, odkopáním nánosů zeminy a odstraněním biologického napadení z přístupových schodů. Kámen byl očištěn od zelených řas a lišejníků pomocí amoniaku a peroxidu vodíku. Poté byly z kříže odstraněny nefunkční tmely, spárování a korozivní prvky zalité v olovu. Nové tmelení a spárování bylo provedeno umělým kamenem probarveným ve hmotě s odpovídající zrnitostí a pevností k původnímu kameni. Horní rameno kříže bylo doplněno přírodním materiálem. Tmely a doplňky byly imitativně barevně retušovány. Na soklu podstavce byl obnoven bílý nátěr silikátovou barvou a vytažen nápis černou barvou. Na závěr byl na povrch kamene aplikován nátěr hydrofobizací se zpevňujícím účinkem. Na kamenný kříž byl osazen plastový odlitek korpusu Krista v imitaci stříbrné barvy.

Opravu provedl restaurátor Jan Fedorčák z České Lípy, finanční prostředky ve výši 29.000,-Kč poskytl Městský úřad Česká Lípa.