Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha na kamenném soklu

Katastr: Dobranov,   obec: Česká Lípa

Socha stojí u domu č.p. 85 na levé straně silnice do Vlčího Dolu, asi 400 m od kostela.
GPS: 50°40´53.854"N, 14°36´5.137"E.

Popis: Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého stojící na vysokém členěném podstavci na jednostupňovém fundamentu, uzavřená v ohrádce s nárožními sloupky a vstupní brankou. Podstavec je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka přechází odsazenou zvonovnicí do hranolového dříku. Na čelní ploše patky jsou v obdélném poli částečně čitelné překrývající se černé nápisy, dokumentující opravy: "Renoviert von Franz. ... Geister ... 1905, Renovováno ... III ... 1926". Na čelní ploše dříku je oválné zrcadlo ohraničené nahoře plastickými dubovými a vespod vavřínovými listy. V zrcadle je tesaný nápis klasicistní antikvou v němčině: H. Johan Bitte Für uns Dem lieben Gott Daß er uns Barke In Leiden und im Tod. Errichtet von Johann G. Geißter A. 1829. Na bočních plochách dříku jsou obdélná rytá pole. navazuje na něj římsová hlavice, profilovaná drobným oblounem odsazeným velkým výžlabkem, na nějž navazuje čtvrtobloun akcentovaný následným vyžlabením užšího navazujícího nástavce. Na čelní ploše se celá profilace římsy uprostřed zvedá do půlkruhového nástavce a vytváří drobný tympanon s plastickou čtyřcípou hvězdou. Statická a klidně stojící figura sv. Jana, kromě svého vlastního plintu, stojí ještě na samostatném podstavci zdobeném velkým výžlabkem a ukončeném drobným oblounem. Levá noha je pokrčena v náznaku kontrapostu. Hlava sochy je skloněná k pravému ramenu, o něž je opřen kříž s korpusem Krista, který světec přidržuje pravou rukou. V levé ruce drží lilii, provedenou rovněž v kameni. Bohatě zdobená a pečlivě detailně provedená almuce, kasule i rocheta volně splývají dolů v pravidelných záhybech. Socha je výjimečná jemně modelovanými detaily tváře a oděvu.

Prostor sochy je vymezen půlkruhovou opěrnou zídkou na čele uzavřenou zdobenou kovovou brankou mezi dvěma architektonizovanými hranolovými sloupky, zdobenými nad patkami drobnými kanelurami a zakončenými jehlancovitými čepicemi oddělenými výžlabkem.

Historie:

V soupisu kaplí a soch dobranovské farnosti z roku 1835 je o památce uvedeno: "Pořadové číslo 8, rok 1830. Na pozemku, patřícím k č.p. 85 stojí kamenná socha sv. Jana Nepomuckého, dosti velká, na opracovaném kamenném podstavci. Nápis: Hl. Johann bitte für uns (Sv. Jane, oroduj za nás). Stojí na místní cestě. Bez reversu, udržována potomky zřizovatele."

Na soklu podstavce se dochovaly záznamy o dvou renovacích v letech 1905 a 1926.

Oprava sochy, září-říjen 2006:

Povrch sochy byl před opravou zašlý, vykazoval četná drobná poškození a na exponovaných místech byl pokrytý povlakem lišejníků a řas. Dochovaly se poměrně velké zbytky odlupující se polychromie. Soše chyběl nos, levá tvář byla silně poškozena a levá ruka držící palmovou ratolest se nedochovala. Na kříži byly patrné čepy po ukotvení původně litinového korpusu Krista a na hlavě byly tři díry pro ukotvení svatozáře. Podstavec byl poměrně zachovalý, v jeho římse byly otvory po ukotvení litinové konzoly s lucernou. Spárování jednotlivých bloků a schodů bylo vyžilé, bloky opěrné zídky nelícovaly a sloupky branky byly lehce vyoseny. Kovová branka a plůtek po levé straně sochy byly natřeny tmavohnědou barvou, nesly známky degradace kovu a koroze.

Socha byla nejprve očištěna od nánosů prachu a vegetace tlakovou vodou, následně byl povrch dočištěn jemnými kartáčky a byly odstraněny vyžilé vysprávky. Poté byl aplikován odstraňovač mechu a řas a proveden opakovaný nástřik organokřemičitým zpevňovačem. Praskliny a mikrotrhliny byly injektovány elastifikovaným organokřemičitanem. Defekty sochy byly opraveny minerálním tmelem s akrylátovou disperzí, probarveným ve hmotě a strukturou odpovídající okolnímu kameni. Barevná retuš byla provedena železitými pigmenty. Chybějící ruka světce, zhotovená z umělého kamene, byla přilepena k originálu a zpatinována. Korpus Krista na kříži byl odlit do epoxidové pryskyřice a připevněn na původní čepy. Nesoudržné části starých barev byly odstraněny a zbylé fragmenty konzervovány barevnou retuší. Nápis v oválném zrcadle podstavce byl obnoven černou barvou, překrývající se nápisy na plintu podstavce byly konzervovány spolu s fragmenty polychromie. Zkorodované čepy závěsů branky byly nahrazeny novými ošetřenými proti korozi. Čepice sloupků byly sejmuty, byla odsekána cementová zálivka a odstraněny nevyhovující zkorodované čepy. Po zpevnění organokřemičitým konsolidantem byly čepice osazeny zpět na vápennou maltu. Spárování kamenů při patě podstavce a opěrné zdi bylo obnoveno vápenocementovou maltou. Hlava světce byla opatřena zlacenou svatozáří. Zdobený kovový plůtek a branka byly očištěny, odrezeny a natřeny grafitovou barvou. Na závěr byl kamenný materiál díla hydrofobizován.

Opravu provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák z České Lípy společně s restaurátorem Milošem Kubištou z Krásné Lípy. Finanční prostředky zajistil Městský úřad v České Lípě.