Kříž v horní části osady

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Dobranov,   obec: Česká Lípa

Kříž stojí v horní části osady asi 100 m vpravo od silnice do Písečné a 400 m severozápadně od kostela, pod mohutným jírovcem na okraji areálu Autodopravy Špičák.
GPS: 50°41´14.761"N, 14°35´42.033"E.

Popis: Kovaný kříž s kamenným podstavcem stojí na jednostupňovém fundamentu z pískovcových štuků. Podstavec obdélného půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka je dvoustupňová, horní polovina je mírně užší. Horní stupeň přechází zvonovnicí, původně zdobenou listovcem, v užší hranolový dřík, vrcholící hmotnou římsovou hlavicí s trojstupňovým hranolovým nástavcem. Čelní plocha dříku je po stranách rámována dvěma plochými a úzkými pilastry s drobnými toskánskými patkami a hlavicemi. Mezi nimi je ve spodní části oblá nika s římsovým konzolovým parapetem, ukončená drobnou konchou a nad ní obdélné vystouplé nápisové pole, původně s nečitelnými zbytky malovaného nápisu. Obě boční plochy dříku mají uprostřed mělká obdélná vpadlá pole. Hlavici tvoří výrazná několikrát odstupněná římsa zdobená vejcovcem a ukončená výžlabkovým profilem. Na čelní ploše z ní vybíhá trojúhelný tympanon s plastickou šesticípou hvězdou uprostřed, kryjící trojstupňový nástavec, do něhož je upevněn novodobý kovaný kříž s volutovými ozdobami u paty. Všechny kamenné části jsou pískovcové.

Historie:

Kříž byl postaven pravděpodobně kolem poloviny 19. století.

Oprava kříže, září 2005:

Před opravou byl sokl značně poškozen a po stranách v něm byly hluboké rýhy. Hlavici chyběla celá horní zadní část s křížem. Okolí památky bylo zarostlé, pata podstavce byla zanesena hlínou a listím.

Při obnově památky bylo celé okolí vyčištěno a byly vyřezány převislé větvě vedle stojícího jírovce. Všechna poškozená místa kamenných částí byla vyspravena umělým pískovcem a povrch byl zpatinován. Nakonec byl do hlavice osazen nový kovový kříž od Josefa Poláka z Dolní Libchavy.

Opravu kříže provedli externí spolupracovníci našeho sdružení a zaplatil ji Městský úřad v České Lípě. Jednalo se o jednu z opomíjených památek na území města, na jejichž opravu bylo vypsáno výběrové řízení, v němž zvítězilo naše občanské sdružení.