Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u sídliště Sever

Kříž u sídliště Sever - duben 2009 kříž s kamenným soklem

Katastr: Česká Lípa     Obec: Česká Lípa

Kříž stojí nad sídlištěm Sever po levé straně hlavní silnice do Nového Boru, asi 200 m pod prodejnou Hypernova.
GPS: 50°41´51.380"N, 14°32´29.557"E.

Popis: Litinový kříž s kamenným podstavcem stojí na trojstupňovém fundamentu z pískovcových štuků. Podstavec čtvercového půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka přechází odsazeným oblounem a výžlabkem v užší hranolový dřík, vrcholící římsovou hlavicí s vysokým jehlancovým nástavcem. V čelní ploše dříku je drobné oválné vystouplé nápisové pole s nečitelnými zbytky textu, končícího letopočtem 1836. Hlavici tvoří římsa profilovaná sestavou výžlabků, odsazení a oblounů. Do poměrně vysokého jehlancovitého nástavce s táhlým výžlabkem je zasazen mohutný litinový kříž s pozlaceným korpusem Krista, tabulkou INRI na horním rameni a zadní opěrkou. Všechny kamenné části jsou pískovcové s okrovým nátěrem.

Historie:
      Klasicistní kříž je z roku 1836.

Oprava kříže, 2008:
      Před opravou byla památka nakloněna podrůstáním kořenů sousední lípy a její kamenné části byly povrchově poškozeny.
      Během obnovy byla celá památka rozebrána, asi 1,5 m před původním stanovištěm byl vybetonován nový fundament a na něm byly všechny kamenné části s křížem opět sesazeny. Kamenné části byly opraveny a zpatinovány, litinový kříž byl natřen a korpus Krista pozlacen.
      Opravu provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák z České Lípy, finanční prostředky poskytl Městský úřad Česká Lípa.

Stav kříže před opravou.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/