Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u staré cihelny

Kříž u staré cihelny - říjen 2007 kříž s kamenným soklem

Katastr: Česká Lípa     Obec: Česká Lípa

Kříž stojí na pravé straně silnice do Horní Libchavy asi 100 m za sklady pohonných hmot u odbočky polní cesty, vedoucí dříve do Manušic.
GPS: 50°41´52.119"N, 14°31´18.532"E.

Popis: Původně šlo o kovový kříž s kamenným podstavcem, stojící na prostém fundamentu z pískovcových štuků. Podstavec obdélného půdorysu byl členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka byla dvoustupňová, horní třetina byla mírně užší. Na čelní ploše spodního stupně byl v obdélném rytém poli vysekán nápis "Errichtet ehre Gottes von Josef Wünsch Bauer in Niederliebich". Horní stupeň velkým oblounem přecházel v užší hranolový dřík vrcholící hmotnou římsovou hlavicí se čtyřstupňovým hranolovým nástavcem. Čelní plocha dříku byla po stranách rámována dvěma plochými a úzkými pilastry s drobnými toskánskými patkami a hlavicemi. Mezi nimi byla ve spodní části oblá nika s římsovým konzolovým parapetem ukončená drobnou konchou a nad ní obdélné vystouplé nápisové pole s vysekaným nápisem "Vater in deine Hande ??? ich meinem Geis". Hlavici tvořila výrazná několikrát odstupněná římsa, zdobená vejcovcem podloženým perlovcem a ukončená simovým profilem. Na ní byl trojstupňový nástavec. Kříž chyběl. Všechny kamenné části byly pískovcové. Po pravé straně památky rostla dříve lípa, nějaký čas po krádeži byla ale poražena.
      Dnes je zde umístěn kovaný kříž s kamenným podstavcem, stojící na prostém betonovém fundamentu. Podstavec čtvercového půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka odsazeným oblounem přechází v užší hranolový dřík vrcholící prostou římsovou hlavicí s vysokým jehlancovým nástavcem. Čelní strana patky je segmentově vypouklá. V čelní ploše dříku je obdélné vpadlé pole, v němž je umístěn obrázek sv. Antonína. Na bocích jsou obdobná pole s tabulkami a texty "Obnoveno městem Česká Lípa, O.S. Drobné památky severních Čech, L.P. 2007" a "Errichtet ehre Gottes von Josef Wünsch Bauer in Niederliebich". Hlavici tvoří římsová krycí deska se spodním výžlabkem. Do vysokého dvoustupňového jehlancového nástavce profilovaného dvěma táhlými výžlabky ukončenými vždy deskou je zasazen novodobý jednoduchý kovaný kříž se zahnutými konci ramen, volutovou ozdobou v místě uchycení a zadní opěrkou. Všechny kamenné části jsou pískovcové s okrovým nátěrem.

Historie:
      Původní kamenný podstavec bez kříže stál na místě ještě v roce 1983, ale na počátku 90. let 20. století již byly sokl i hlavice povaleny. V roce 1997 byly všechny kamenné části odcizeny a na místě zůstal pouze kamenný fundament v zemi. V roce 2009 byl kříž při autohavárii poškozen a při následné opravě byla celá památka posunuta asi o 15 m směrem k Horní Libchavě. Ani to ale nepomohlo a při další autohavárii 7. června 2015 byl kříž znovu zničen.

Obnova kříže, říjen 2007:
      Nový kříž s kamenným soklem vytvořil člen občanského sdružení Martin Mikolášek ze Svoru, finanční prostředky poskytl Městský úřad v České Lípě.

Stav památky před odcizením v roce 1997.

Oprava obrázku, říjen 2014:
      V roce 2009 byl kříž poškozen při autohavárii a Martin Mikolášek proto namaloval nový obrázek, který v roce 2013 praskl. V říjnu 2014 jej opravil člen našeho spolku Patrik Mataj.

Prasklý obrázek v srpnu 2013. Opravený obrázek.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/