Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaplička u kostela sv. Kříže

Kaplička u kostela sv. Kříže - září 2006 kamenná kaplička

Katastr: Česká Lípa     Obec: Česká Lípa

Kaplička stojí v parku na ístě bývalého hřbitova nad kostelem sv. Kříže v České Lípě.
GPS: 50°41´8.818"N, 14°32´34.121"E.

Popis: Hranolová zděná kaple s obdélným půdorysem v podobě antického chrámu in antis. Na jižním průčelí jsou dva představené antické dórské sloupy s dříky na hranolových patkách zdobenými kanelurami, nízkými talířovými hlavicemi a krycími deskami nesoucí komletní kladí s architrávem, vlysem zdobeným triglify a římsou zdobenou zubořezem. Kapli završuje sedlová střecha s nízkým sklonem vytvářející na průčelí plochý tympanon rámovaný profilovanou římsou. Mezi sloupy se vstupuje do vysokého interiéru zaklenutého segmentovou klenbou. U zadní stěny, na níž je zavěšen malý novodobý kříž, je oltářní menza. Vstup je uzavřen původní kovanou dvoukřídlou mříží bohatě zdobenou rostlinnými ornamenty a opatřenou černým nátěrem. Kaple je omítaná vyjma řádového průčelí se sloupy, které je celokamenné. Omítané části jsou na základních plochách opatřeny bílým a na tektonických prvcích okrovým krycím nátěrem. Střecha je oplechována.

Historie:
      Empírová kaple byla postavena jako hrobka továrníka Josefa Richtera v 1. polovině 19. století.

Oprava kapličky, září 2006:
      Před opravou byla poškozená omítka a nátěr, poničená byla i kovaná mříž.
      Během opravy byly omítky vně i uvnitř kapličky opraveny a natřeny barvou v kombinaci bílé a žluté. Kovaná mříž byla opravena a na stěnu uvnitř byl osazen kovový kříž.
      Opravu provedl člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru, mříž opravil a kříž vyrobil kovář Josef Polák z Dolní Libchavy. Finanční prostředky věnoval Městský úřad v České Lípě.

Stav kapličky před opravou

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/