Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u silnice do Horní Libchavy

Kříž u silnice do Horní Libchavy - 12.11.2005 kříž s kamenným soklem

Katastr: Česká Lípa     Obec: Česká Lípa

Kříž stojí na pravé straně silnice, vedoucí z České Lípy do Horní Libchavy, asi 500 m za sklady pohonných hmot.
GPS: 50°42´2.406"N, 14°31´9.532"E.

Popis: Kovaný kříž s kamenným podstavcem čtvercového půdorysu členěným na patku, dřík a hlavici. Širší patka odsazeným oblounem a výžlabkem přechází v užší hranolový dřík vrcholící prostou římsovou hlavicí s dvoustupňovým hranolovým nástavcem. V čelní ploše hrubě opracovaného dříku je obdélné vpadlé pole s odsazeným oválným zakončením. Hlavici tvoří římsová krycí deska se spodním táhlým výžlabkem. Do hranolového dvoustupňového nástavce je zasazen novodobý jednoduchý kovaný kříž se zahnutými konci ramen. Všechny kamenné části jsou pískovcové.

Historie:
      Z původní klasicistní památky se zachovala pouze patka podstavce, ostatní části byly někdy před rokem 1990 odcizeny. V roce 2005 byl kříž obnoven, v září 2013 byl poničen při autohavárii a v listopadu téhož roku byl opět obnoven.

Oprava kříže, listopad 2005:
      Z kříže se dochoval pouze podstavec; sokl i hlavice s křížem chyběly a jejich původní podoba zatím není známa.
      Chybějící sokl a hlavice byly nově vytesány z pískovce a na místě byly usazeny na původní podstavec. Do hlavice byl poté osazen nový kovový kříž.
      Obnovu kříže provedl člen sdružení Martin Mikolášek ze Svoru. Kříž byl na návrh našeho občanského sdružení zařazen mezi tzv. "opomíjené památky", jejichž oprava byla financována z rozpočtu Města České Lípy na rok 2005, a na základě vítězství ve výběrovém řízení bylo sdružení pověřeno i vlastní opravou.

Stav památky před opravou, 17.4.2003

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/