Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u Ploučnice

Kříž u Ploučnice - 25.5.2005 kříž s kamenným soklem

Katastr: Česká Lípa     Obec: Česká Lípa

Kříž stojí na levém břehu Ploučnice při staré cestě za Staré Lípy do Žizníkova, asi 400 m za areálem firmy Narex a.s.
GPS: 50°40´48.848"N, 14°33´37.652"E.

Popis: Kovaný kříž s kamenným podstavcem stojí na prostém fundamentu z pískovcových štuků. Podstavec obdélného půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka je dvoustupňová s mírně užší horní třetinou. Na čelní ploše spodního stupně je vysekán nápis: "Errichtet von Jakob Göttlich aus Köhlsdorf im Jahre 1841". Horní stupeň přechází zvonovnicí zdobenou listovcem v užší hranolový dřík, vrcholící hmotnou římsovou hlavicí s trojstupňovým hranolovým nástavcem. Čelní plocha dříku je po stranách rámována dvěma plochými a úzkými pilastry s poškozenými drobnými toskánskými patkami a hlavicemi. Mezi nimi je ve spodní části oblá nika s římsovým konzolovým parapetem ukončená drobnou konchou a nad ní obdélná vpadlina pro nápisovou desku. Hlavici tvoří výrazná několikrát odstupněná římsa, zdobená vejcovcem podloženým perlovcem a ukončená profilem kyma recta krycí desky. Na ní je trojstupňový nástavec, do něhož je upevněn novodobý kovaný kříž s rozšířenými konci ramen a patečními bočními opěrkami. Všechny kamenné části jsou pískovcové.

Historie:
      Klasicistní kříž je z roku 1841.

Oprava kříže, listopad 2004 - duben 2005:
      Před obnovou byly všechny kamenné části povaleny, fundament a ostatní části byly zcela zarostlé houštinami. Dolní stupeň podstavce a hlavice byly silně poškozeny - části říms a kamene byly uraženy, kovový kříž chyběl.
      Na základě doporučení našeho sdružení byla oprava této památky zařazena do rozpočtu města Česká Lípa v roce 2004 mezi tzv. "opomíjené památky" a její opravu na základě výběrového řízení provedlo také naše sdružení. Na opravě se podílel Martin Mikolášek, Jiří Kühn a Miroslav Pröller, na přípravných pracích Karel Matoušek a skauti ze 4. oddílu Č. Lípa.
      V průběhu oprav byl fundament i jeho okolí vyčištěno, všechny pískovcové části byly sestaveny pomocí jeřábu a slepeny. Do hlavice byl osazen 2 m vysoký kovaný kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy. Chybějící části pískovce byly doplněny a domodelovány umělým kamenem, poté byl celý objekt zpatinován do jednotné barvy.
      Při zemních pracích v základech kříže byl nalezen 1/2 krejcar z roku 1786.

Stav kříže před opravou 16.4.2003 Zvedání kříže, 20.11.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/