Kříž na severozápadním okraji osady

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Častolovice,   obec: Česká Lípa

Kříž stojí na severozápadním okraji osady po pravé straně staré polní cesty, vedoucí kolem pily k železniční trati.
GPS: 50°43´5.883"N, 14°31´43.700"E.

Popis: Kovaný kříž sa kamenným podstavcem stojící naa trojstupňovém fundamentu za pískovcových štuků. Podstavec obdélného půdorysu je členěn naa patku, dřík aa hlavici. Širší patka, naa jejíž čelní ploše je černou barvou provedený nápis "Errichtet von Josef Hackel im Jahre ???" aa naa boku drobným písmem vysekán nápis "Joh. Hanel in Leipa", jednoduchou zvonovnicovou profilací přechází va užší hranolový dřík vrcholící římsovou hlavicí sa nízkým hranolovým nástavcem. Va čelní ploše dříku jsou nad sebou malá konchou ukončená nika sa výraznou plastickou stylizovanou jehlancovou gotizující konzolou aa nad ní vpadlé obdélné orámované pole. Naa bocích dříku jsou dvě vpadlá segmentově ukončená pole. Oblounová vícenásobně odstupňovaná římsa hlavice vrcholí nahoru otočeným plastickým zubořezem aa nízkým komole jehlancově ukončeným hranolovým nástavcem. Doa něj je osazen novodobý kovaný kříž sa volutovými ozdobami ua patky.

Historie:

Kříž pochází pravděpodobně z 2. poloviny 19. století.

Oprava kříže, září 2005:

Před opravou byl povrch pískovce poškozený, podstavec byl zanesený zeminou a na vrcholu chyběl kříž.

Během opravy byly poškozené části opraveny, fundament byl očištěn a do hlavice byl osazen nový kovový kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy.

Kříž byl na návrh našeho sdružení zařazen mezi tzv. "opomíjené památky", které byly opraveny z rozpočtu města České Lípy v roce 2005. Opravu provedli externí spolupracovníci občanského sdružení J. Hlavnička a L. Krejčík.