Kříž na východním okraji osady

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Častolovice,   obec: Česká Lípa

Kříž stojí na východním okraji osady vpravo od silnice do Pihelu, nad odbočkou cesty, vedoucí dříve přes Lada do České Lípy.
GPS: 50°43´4.893"N, 14°31´58.200"E.

Popis: Kovaný kříž s kamenným podstavcem stojí na vysokém fundamentu z pískovcových štuků. Podstavec čtvercového půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka jednoduchým čtvrtoblounem přechází v užší hranolový dřík vrcholící hmotnou římsovou hlavicí s vysokým hranolovým nástavcem. Na zadní straně patky je barvou zvýrazněný nápis "Gewitmet von Anton und Joseph ?töfsel". Čelní plocha dříku je po stranách rámována dvěma plochými pilastry s profilovanými oblouny oddělenými patkami a hlavicemi a dříky se stylizovanými kanelurami s vloženými píšťalami. Nad hlavicemi pilastrů jsou drobná vlysová pole s plastickými šesticípými hvězdami. V ploše mezi pilastry je vysekán nápis "Wanderer bete und Vertraue den dein Erlöser lebt. 1836" a nad ním je plasticky proveden reliéf Božího oka s paprsky. Hlavici tvoří výrazná několikrát odstupňovaná římsa profilovaná dvěma kyma profily, z nichž spodní iónksý je zdobený stylizovaným vejcovcem. Na hlavici nasedá úžší odstupňovaný hranolový nástavec, jehož spodní část je na svých plochách zdobena motivem nárožních akrotérií. Do vrcholu nástavce, který je proveden ve tvaru hada zakusujícího se do svého ocasu, je před zbytek staršího kříže zasazen novodobý jednoduchý kovaný kříž s roztepanými konci ramen a volutovými ozdobami v místě ukotvení. Všechny kamenné části jsou vyrobeny z pískovce, dřík je opatřen světlou krycí barvou a barevně akcentovány jsou plastické ozdoby.

Historie:

Kříž byl postaven v roce 1836.

Oprava kříže, červenec 2005:

Před opravou byl celý objekt zarostlý v křoví, na zadní straně soklu bylo druhotně vysekáno několik otvorů, hlavice byla na přední straně prasklá od rezavějící patky původního kříže, který chyběl.

Při obnově byla poškozená místa soklu i hlavice zatmelena a povrch byl zpatinován. Protože ulomenou patku původního kříže nebylo možné z hlavice vyjmout, byl na tuto patku upevněn kulatý nástavec, do něhož byl zasazen nový kovaný kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy. V okolí památky byly vyřezány křoviny.

Oprava kříže byla hrazena z rozpočtu města České Lípy a na základě výběrového řízení byla zadána našemu občanskému sdružení. Provedli ji J. Hlavnička a L. Krejčík.