Kříž pod Zámeckým vrchem

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Horní Kamenice,   obec: Česká Kamenice

Památka stojí mezi stromy u cesty, vedoucí z města na Zámecký vrch, asi 350 m nad železniční tratí.

Popis: Na nízkém pískovcovém podstavci stojí hranolový sokl se zdobenou hlavicí, do níž je zapuštěn litinový kříž s korpusem Krista, nápisovou destičkou a lucernou. Na čelní stěně soklu je mělce zahloubené obdélné pole s nápisem: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben."

Oprava kříže, jaro 2020:

Z původní památky se zachoval poškozený sokl a hlavice, které byly v rámci opravy opraveny. Nízký pískovcový podstavec byl nově vytesán z pískovce. Do hlavice byl osazen repasovaný litinový kříž s novou lucernou.

Obnovu památky provedl kameník p. Pokorný z Děčína, finanční prostředky na ni poskytla Nadace Občanského fóra a Město Česká Kamenice.

Posvěcení kříže

Obnovený kříž byl posvěcen v sobotu 20. června 2020. Svěcení provedl Jáhen Jan Hedvík z českokamenického Děkanství.