Obrázek sv. Antonína u silnice do Dolního Šenova

Kamenný sokl s malovaným obrázkem

Katastr: Horní Kamenice,   obec: Česká Kamenice

Památka stojí na levé straně silnice, vedoucí z České Kamenice do dolní části Kamenického Šenova, u mostku asi 300 metrů před prvním šenovským domem.

Popis: Na nepravidelném podstavci stojí sokl, který se směrem vzhůru mírně zužuje a na přední straně má půlkruhovitě zaklenutý výklenek s malovaným obrázkem. Na přední straně je rytý nápis: FA 1856.

Historie:

Ve zprávě A. Seidela z roku 1898 se uvádí, že nedaleko Kamenického Šenova byla při vozové cestě do České Kamenice bažinatá sníženina, která byla dříve zarostlá lesem a téměř neproniknutelnými křovinami, nazývaná "Im Elend" (V Bídě). Až do doby kolem roku 1840 zde stál na levé straně cesty asi 80 cm vysoký zvětralý a mechem obrostlý čtyřboký kámen. V jeho horní části byl namalovaný tehdy již zcela neznatelný obrázek a pod ním se ještě dalo přečíst: "Hier in diesem stillen Thal / Antonius Bildnis vor unendlichen Jahren war..." (Zde v tomto tichém údolí byl před nekonečnými lety Antonínův obrázek...). Žádný letopočet zde nebyl uveden. Při stavbě silnice v roce 1850 byl kámen obnoven. Nový kámen byl přes metr vysoký, v prohlubni v jeho horní části byl umístěn dřevěný obrázek sv. Antonína, na zadní straně byla vytesána písmena "J.W." a pod nimi letopočet 1856. Místo prý od té doby získalo přívětivější ráz a nazývalo se "Antonínovo údolí" (Antonital).

Oprava obrázku, září 2004 - listopad 2005:

Poškozený sokl s výklenkem pro obrázek byl povalen na zemi a jeho podstavec byl mírně nakloněný. Obrázek byl zničen a okolí památky bylo zarostlé.

V rámci opravy byl prostor kolem památky nejprve vyčištěn od křovin, podstavec i sokl byly očištěny a do obou částí byly vysekány otvory pro čep.

V neděli 19. září 2004 byl sokl pomocí jeřábu vyzvednut a osazen na podstavec. Poškozené části podstavce a soklu byly doplněny a vyspraveny umělým kamenem, povrch pískovce byl zpatinován do jednotné barvy.

V listopadu 2005 byl do výklenku zasazen ručně malovaný obrázek sv. Antonína.

Obnovu památky včetně malování obrázku provedl člen sdružení Martin Mikolášek ze Svoru, s pomocí dalších členů Jiřího Kühna, Karla Hrůzka a Miroslava Pröllera. Finanční prostředky na opravu věnoval Městský úřad v České Kamenici.

Nový obrázek bohužel někdo během následujících dvou měsíců odcizil, takže v lednu 2006 byl už výklenek opět prázdný.