Kříž u výjezdu z Nového Boru na Českou Lípu

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Chotovice,   obec: Chotovice

Kříž stojí na levé straně silnice z Nového Boru na Českou Lípu, asi 100 m před napojením na silniční obchvat.

Popis: Dolní část kříže tvoří profilovaný pískovcový podstavec, na jehož přední straně je rytý nápis: ERRICHTET ZUR EHRE GOTTES VON JOSEF U. THERESIA ? IM JAHRE 1846 ????., a pískovcový sokl s mělkým výklenkem na čelní straně, do něhož je nalepen povrchově poškozený reliéf Panny Marie. Sokl završuje profilovaná pískovcová hlavice s osazeným kovaným křížem.

Oprava kříže, 2013:

Před opravou byl fundament s částí podstavce zasypán zeminou, sokl i hlavice byly povrchově poškozené a původní (zřejmě litinový) kříž chyběl.

Během opravy byla zemina od soklu a podstavce odstraněna a okolí památky bylo vyčištěno. Povrchová poškození kamene byla opravena a do hlavice byl osazen nový kovaný kříž.

Opravu provedl člen sdružení Vojtěch Král z Oken, finanční prostředky ve výši 10.000,-Kč věnovalo Město Nový Bor z výtěžku hracích automatů za rok 2012.