Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Burgermeisterův kříž

Burgermeisterův kříž - 8.11.2003 kříž s kamenným soklem

Katastr: Chlum     Obec: Chlum

Kříž stojí v ulici u kostela před domem č.p. 3.

Popis: Kamenný sokl s kovovým křížem a korpusem Krista, který byl kdysi pozlacený. V dolní přední části soklu je nečitelný nápis, nad ním prázdná nika pro sošku. Na horní hraně hlavice stylizovaný obtočený vystouplý reliéf hada.

Historie:
      V soupisu křížů farnosti Pavlovice je o této památce uvedeno, že ji před svým domem č.p. 3 postavil sedlák Josef Burgermeister, po němž byla také pojmenována. Kříž byl zřízen jako památník dobrotivé ochrany Boží před hrozícím nebezpečím požáru roku 1835. O údržbu se starali hospodáři z domu čp. 3.

Oprava kříže, léto 2003:
      Restaurování památky provedl Mgr. Vladimír Žák z Chlumu. Poškozené kamenné části doplnil umělým pískovcem, povrch očistil a zpevnil. Opravil také poškozený kovový korpus Krista.
      Opravu platil obecní úřad v Chlumu.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/