Kaplička jižně od osady

Kamenná kaplička

Katastr: Luhov,   obec: Brniště

Kaplička stojí asi 300 m jižně od osady pod náspem železniční vlečky, vedoucí z Brniště do areálu firmy DIAMO ve Stráži pod Ralskem. Dříve kolem ní vedla polní cesta, která je dnes již zaniklá.

Popis: Obdélná kaple s výklenkem a mělkou nikou ve štítě.

Oprava kapličky, 2008-2009:

Před opravou měla kaplička opadanou omítku, střecha byla poničená a provizorně zajištěná latěmi s položenými betonovými taškami (poničenou střechu zakryl v 90. letech 20. století mimoňský farář V. Horniak), okolí kapličky bylo zarostlé.

Během opravy bylo na střeše uděláno nové laťování, pokryté bobrovkou. Kaplička byla omítnuta, vymalována bílou a červenou barvou, do podstřešní niky byl osazen dřevěný křížek. Okolí památky bylo vyčištěno.

Opravu kapličky provedl člen sdružení ing. Vojtěch Král z Oken, finanční prostředky ve výši 50.000,-Kč poskytla Nadace Občanského fóra.