Kaple u Brnišťského rybníka

Kamenná kaplička

Katastr: Luhov,   obec: Brniště

Kaplička stojí u polní cesty mezi Brnišťským rybníkem a železniční stanicí Brniště.

Popis: Kaplička neznámého zasvěcení, původně v ní prý byl obraz se svatým, který měl biskupskou čepici.
Majitelem památky jsou Vojenské lesy a statky Mimoň.

Oprava kapličky, srpen - říjen 2004:

Oprava kapličky začala v sobotu 14. srpna 2004, kdy bylo vyčištěno okolí kapličky a odkopána hlína kolem paty stavby. Poté byla očištěna fasáda kapličky a zedník vytesal z pískovcového štuku část chybějící římsy. Opraven byl také výklenek, v němž byly otvory po vypadaných kusech cihel. Dne 14. srpna 2004 přijela opravu kaple natočit i redaktorka regionálního zpravodajství České televize z Liberce Jana Pavlíčková. Tento záznam byl spolu se záznam ze svěcení nového oltářního obrazu v bořejovském kostele odvysílán ve Zpravodajství z regionů 25. září 2004.

V dalších dnech byla opravena zadní fasáda kapličky, boky a přední část byly vyspárovány. Chybějící kamenné prvky s římsami pod střechou kapličky byly nově vytesány z pískovce a dozděny byly také chybějící horní části obou štítů. Vyrovnáno bylo také klekátko pod výklenkem. Hrubá stavba byla ve druhé polovině září završena položením nové střešní krytiny - bobrovky. Celá kaplička byla nabílena a výklenek byl vyzdoben malbami. Akademický malíř p. Zimmermann z Bystřice pod Hostýnem namaloval do čela výklenku sv. Mikuláše, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha, po stranách pak sv. Lucii a sv. Zdislavu.

Oprava byla financována z dotace, získané Římskokatolickou farností v Brništi (spravovanou z Mimoně) od Nadace VIA ve výši 52 000 Kč. Výběr památky, zpracování projektu a žádosti o dotaci provedlo naše občanské sdružení; na opravě se podíleli za naše sdružení Miroslav Pröller, dále farář p. Václav Horniak, zedník p. Michanikl a další pomocníci.