Schröterova kaple

Kamenná kaplička

Katastr: Brniště,   obec: Brniště

Kaplička stojí na vrcholu kopce zvaného Kaple, asi 300 m vlevo od silnice do Velkého Valtinova.

Popis: Původní podoba kaple není známa. Kaple má směrem k Brništi obrácený vchod, uzavřený kovovou mříží. Uvnitř kapličky je malý prostor, v němž je naproti vstupu výklenek pro svatý obraz. Na předním štítě, lemovaném profilovanou římsou, jsou 3 výklenky a na vrcholu štítu je malý kamenný křížek. Fasáda je nabílena, střecha je krytá bobrovkou.

Historie:

V soupisu kaplí a soch brnišťské farnosti z roku 1855 je o kapli napsáno: "Schröterova kaple ke cti sv. Marka Evangelisty a Jana Nepomuckého na vrchu Kaple. Zřídil ji Wenzel Schröter, sedlák z Brniště č.22 v roce 1803. Stojí na kopci v poli při pěšině na Růžové, na selském pozemku č.22 v Brništi, udržuje ji majitel pozemku. Kaple je bez nadace, žádný nápis na ní není. V den sv. Marka a o svátku sv. Jana Nepomuckého se sem konají prosebná procesí. Kaple je postavena z kamene a cihel, kryta je taškami a má mřížové dveře. Je docela dobrá, 3 osoby se v ní mohou v kleče modlit. Ke kapli náleží dva velké obrazy na plátně: obraz sv. Marka a obraz sv. Jana Nepomuckého. Příslušný obraz se v kapli vystavuje jen pro příchozí prosebná procesí, jinak jsou oba obrazy uschovány u hospodáře v jeho domě č.22 v Brništi, protože kaple byla již vícekrát zlodějskou sebrankou vyloupena."

Oprava kapličky, červenec-listopad 2007:

Původní vzhled kaple není znám, před obnovou se dochoval pouze zbytek pravé boční stěny a část podpěrného pilíře. Celá kaple byla proto nově postavena.

Kompletní obnovu provedl farář z Mimoně P. Václav Horniak, finanční prostředky byly čerpány z grantu Nadace OF.

Posvěcení obnovené Schröterovy kaple u Brniště

Po dokončení obnovy byla kaple posvěcena farářem brnišťské farnosti P. Václavem Horniakem. Posvěcení se konalo v pátek 16. května 2008 v 18.00 hodin na svátek sv. Jana Nepomuckého, jednoho ze dvou svatých, kterým je tato kaple zasvěcena (druhým je sv. Marek Evangelista). U kapličky se sešlo 35 účastníků, kteří si vyslechli kázání a zúčastnili se posvěcení kaple, oltáře i okolních polí, byla sloužena i mše svatá. Od kaple byl krásný rozhled do okolí a na kvetoucí pole, a po májové spršce byl i krásný západ slunce. Po mši a posvěcení kaple bylo pro příchozí připraveno malé občerstvení.