Kaplička u cesty do Kunratic

Kamenná kaplička

Katastr: Brniště,   obec: Brniště

Kaplička stojí mezi dvěmi mohutnými lípami u staré polní cesty, vedoucí z Brniště do Kunratic u Cvikova, asi 1,5 km severozápadně od horního konce Brniště.

Popis: Kamenná kaplička má vpředu velký hluboký výklenek pro svatý obraz, který byl uzavřen dřevěným rámem, původně zřejmě zaskleným. Na předním štítě je pod podstřešní římsou mělká nika pro sošku. Na hřebenu střechy je osazen původní kovový dvojramenný kříž.

Oprava kapličky, červenec-srpen 2005:

Před opravou byla celá kaplička poškozená, v bočních stěnách chyběly velké části zdiva a omítka byla opadaná. Pravá polovina střechy byla vážně narušena a levá zcela chyběla, takže do kapličky volně zatékalo. Z původního oplocení se dochoval pouze jeden povalený kamenný sloupek. Pata kapličky byla zasypaná hlínou a sutí, okolí bylo zarostlé a neupravené.

V průběhu opravy byly doplněny chybějící části zdiva a opraveny oba štíty. Omítka byla zcela obnovena a natřena bílou barvou. Kompletně byla opravena také střecha. Po odstranění původních zbytků byly položeny nové trámky s latěmi a lemováním, které byly zakryty novými střešními šablonami. Povalený pískovcový sloupek byl osazen na své původní místo a okolí kapličky bylo vyčištěno a upraveno.

Opravu kapličky provedl člen sdružení ing. Vojtěch Král, finanční prostředky byly získány z grantu Nadace Občanského fóra, který obdržela Římskokatolická farnost Brniště na základě žádosti, zpracované naším občanským sdružením.