Kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích

 

Historie a popis kostela

Pozdně barokní filiální kostel z r. 1816, přestavěn r. 1829 a renovován r. 1884. Obdélný, se segmentově uzavřeným presbytářem a hladkým průčelím, vyvršeným štítem, do něhož vsazena dřevěná zvonice. Bosovaný empírový portál s pilastry. Boky kostela hladké, uvnitř plochý strop. Dřevěná kruchta na dvou pilířích.

Původní zařízení bylo empírové z 1. pol. 19. století, jednotné, na oltáři vpravo pozoruhodná socha sv. Josefa expresívního slohu 1. pol. 18. století. Dva hodnotné rokokové obrazy sv. Vavřince a P. Marie Karlovské z doby kolem r. 1758. Nové varhany byly instalovány r. 1830 - jedná se o klasicistní nástroj od zákupského varhanáře J. M. Nasseho, varhany byly opravovány již r. 1833, skříň varhan byla nově štafírována r. 1867, kdy byly přidány i boční křídlové řezby a klasicistní vázy. Jednalo se o jediný dochovaný nástroj od výše uvedeného varhanáře, který zanikl za nejasných okolností kolem poloviny 90. let 20. století. Roku 1916 byly zabaveny tři zvony pro válečné účely, tři nové zvony vysvěceny 12. listopadu 1922.

Současný stav kostela

V současné době je dochován pouze poškozený hlavní oltář s obrazem Nejsvětější Trojice, křtitelnice a kazatelna. Ostaní vybavení včetně lavic a varhan bylo odvezeno či zničeno. Narušenou střechou do objektu zatéká, ve stropě lodi nad kruchtou je propadlý strop.

Brigáda v kostele, 15. května 2004

Po projednání se správcem farnosti páterem Špačkem v Jablonném v P. jsme naplánovali brigádu v nepoužívaném a částečně zdevastovaném kostele v Petrovicích. Brigáda se konala v sobotu od 10.30 hodin a MěÚ Jablonné v P. zajistil přistavení valníku na vyvážený odpad. Z kostela jsme vyvezli všechen nepořádek, včetně hromady volně nasypaných hnojiv neznámého původu. V kostele se nachází i dřevěné sklopné sedačky ze zrušeného kina v Jablonném v P., které jsou ale zcela neupotřebitelné. V kostele se nachází i věci složené zde majitelem sousedního penzionu, který vlastní od kostela klíče. Rádi bychom v kostele uskutečnili koncert, pokud se podaří vyřešit problém právě těchto uskladněných věcí. Brigády se zúčastnilo 15 lidí, z toho 6 členů našeho sdružení.