Koncert Karlovarského pěveckého sboru a Dětského symfonického orchestru

V sobotu 12. června 2010 se od 15 hodin konal koncert, na němž vystoupil skladatel a dirigent Miloš Bok s Karlovarským pěveckým sborem a Dětským symfonickým orchestrem z Karlových Var. Na repertoáru měli dílo Ludwiga van Beethovena Missa C Dur op. 86 pro sóla, sbor a orchestr. Na koncert přišlo více než 100 diváků, kteří vytvořili příjemnou atmosféru. Náklady na koncert pomohl pokrýt sponzorský dar majitele sousedního zámku p. Přibyla a dobrovolné vstupné.