Koncert skupiny Helicoptrio

Po třech brigádách, které začaly v prosinci loňského roku, se nám podařilo připravit kostel tak, aby se zde 24. dubna 2004 mohl uspořádat koncert vážné hudby. Koncert začínal v 15.00 hodin, ale již hodinu před jeho zahájením jsme byli na místě, tak aby bylo včas vše připraveno. Připravili jsme nástěnku s fotografiemi původního interiéru v roce 1990. Byly zde fotografie filiálního kostela sv. Havla v Bílém Kostelci v době, kdy ještě existovala střecha a kdy zde byla ještě část původního inventáře. Byly také připraveny letáky o našem sdružení i o historii kostela. Tyto letáky ale z velké části pobral zájezd Pražské informační služby, který se zde nečekaně objevil, obsadil kostel, nabral letáky a po 10 minutách opět zmizel. Diváci začali proudit těsně před koncertem a nakonec nečekaně zaplnili celý kostel, napočítali jsme jich 150 (včetně 13 členů našeho sdružení). Na koncertě vystupovalo Helicoptrio (ve složení Zuzana Čermáková, David Singer, Dita Eiseltová - učitelé ZUŠ Č. Lípa) se skladbami A. Vivaldiho a J. S. Bacha. Koncert trval 40 minut a byl velmi zdařilý, diváci se odměnili mohutným potleskem. Ve prospěch kostela se vybralo 7.935,50,- Kč. Několik návštěvníků po koncertě nabídlo i různorodou pomoc kostelu a našemu sdružení. Pozitivní byla i návštěva několika místních obyvatel včetně dospívající omladiny. Koncert hlavně splnil ten účel, že jsme širokou veřejnost upozornili na stav kostela. Závěr patřil posezení v hospůdce v Dubičné.