Kostel sv. Jakuba v Bořejově

kostel sv. Jakuba v Bořejově

Informace o připravovaných akcích najdete v aktualitách.

 
Informace z minulých akcí

Pravidelné akce:
23. prosince -  Předvánoční setkání u betlémského světla
září -  koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje
konec července -  Svatojakubská pouť
březen - duben -  Velikonoční mše svatá
březen - duben -  bohoslužba Květné neděle
1. ledna -  Novoroční bohoslužba
příležitostně -  Brigády v kostele
 
Ostatní akce:
25.7.2015 -  odhalení obnoveného dřevěného kříže u kostela
27.9.2009 -  Svatováclavské bdění
5.6.2009 -  Koncert písničkářky Evy Henychové
6.12.2008 -  Adventní koncert skupiny SoliDeo
28.9.2008 -  Svatováclavské bdění - pobožnost ke sv. Václavu
10.5.2008 -  Svatodušní bohoslužba
28.10.2007 -  dušičková pouť
29.10.2006 -  dušičková pouť a houslový koncert Zdeny Mudrové
23.6.2006 -  bohoslužba a táborák ve Ždíreckém Dolu
30.10.2005 -  dušičková pouť
14.5.2005 -  koncert skupiny SoliDeo
28.10.2004 -  dušičková pouť
25.6.2004 -  požehnání obrazu sv. Jana Křtitele ve Ždíreckém dole.
5.6.2004 -  koncert skupiny Helicoptrio
28.10.2003 -  dušičková pouť
20.9.2003 -  koncert
 

pohled na kostel od jihu věž kostela